نیشابور بزرگ

نشست فعالان اجتماعی نیشابور بزرگ

/faalan-ejtemaei

نشست فعالان اجتماعی نیشابور بزرگ با حضور دکتر سید علی حسینی برگزار شد


دیروز گازرسانی؛ امروز؟

/ney

یکی از دغدغه های بزرگ مردم نیشابور بزرگ، در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی که افتخار نمایندگی از آنان بر عهده بنده بود،پروژهای گازرسانی ،جادهای روستایی و‌ تکمیل چرخه خدمات به شهر ها و روستاهای اطراف و همه نقاط حوزه انتخابیه بود.