دکتر سـید علـی حسیـنی

دکتر سـید علـی حسیـنی

مدیرکل برنامه ریزی و هماهنگی روابط دولت و مجلس
نماینده اسبق مردم شریف نیشابور بزرگ در مجلس شورای اسلامی

چرا سید علی حسینی؟!

جوان با تجربه

جوان با تجربه

حسینی در حالی دهه پنجم زندگی خود را به پایان رساند؛ که بیش از ۲۸ سال سابقه فعالیت اجرایی دارد

ارتباطات ملی

ارتباطات ملی

اکثریت عناوین اجرایی دکتر حسینی ملی است؛ او از این ارتباطات برای پیشبرد برنامه های اجرایی نیشابور استفاده کرده است.

نگاه فراجناحی

نگاه فراجناحی

دکتر سید علی حسینی سابقه خدمت در ۴ دولت؛ ۲ دولت اصولگرا و ۲ دولت اصلاح‌طلب را دارا میباشد