اخبار


ظرفیت خانه ملت برای حل مشکلات ملت

ظرفیت خانه ملت برای حل مشکلات ملت

دهم آذر ماه؛ روز مجلس شورای اسلامی، مناسبتی است ویژه جهت پاسداشت فرایندی که در آن، اعتقاد عملی حاکمیت به مشارکت پذیری از مردم، در تصمیم سازی و تصمیم گیری هویدا است؛ لذا مجلس شورای اسلامی عملا تجلی بخش جمهوریت نظام بوده و هست.

دیروز گازرسانی؛ امروز؟

دیروز گازرسانی؛ امروز؟

یکی از دغدغه های بزرگ مردم نیشابور بزرگ، در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی که افتخار نمایندگی از آنان بر عهده بنده بود،پروژهای گازرسانی ،جادهای روستایی و‌ تکمیل چرخه خدمات به شهر ها و روستاهای اطراف و همه نقاط حوزه انتخابیه بود.

درباره‌ی من
سید علی حسینی زاده اردیبهشت ماه ۱۳۵۰ در نیشابور میباشد. نمایندگی حوزهٔ انتخابیهٔ نیشابور و فیروزه در دورهٔ هشتم مجلس شورای اسلامی، مدیرکلی امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکلی هماهنگی و برنامه ریزی روابط دولت و مجلس، از اهم مسئولیت های او میباشد...
اطلاعات بیش‌تر