سید علی حسینی؛ با یادآوری فعالیت های دوره نمایندگی خود از مردم نیشابور، در اینستاگرام نوشت:
یکی از دغدغه های بزرگ مردم نیشابور بزرگ، در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی که افتخار نمایندگی از آنان بر عهده بنده بود،پروژهای گازرسانی ،جادهای روستایی و‌ تکمیل چرخه خدمات به شهر ها و روستاهای اطراف و همه نقاط حوزه انتخابیه بود.
که درهمین راستای اقدامات بزرگی انجام شد.
اما امروز که دغدغه مردم شریف و فهیم نیشابور بزرگ، تغییر کرده و رنگ و بوی اقتصادی، اجتماعی و رفاهی میدهد، نمایندگان کنونی مردم در مجلس شورای اسلامی، چقدر به این دغدغه ها اهتمام و جامه عمل پوشانده اند؟!
به نظر من؛ یکی از مهم ترین شاخصه های نماینده خوب؛ شناخت فضای کنونی جامعه حوزه انتخابیه و داشتن برنامه برای بهبود اوضاع است.
نیشابور نیازمند نگاه ویژه ملی و تلاش بیشتر برای حل مشکلات است.

سید علی حسینی
نماینده مردم شریف نیشابور بزرگ در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی