نشست فعالان اجتماعی نیشابور بزرگ با حضور دکتر سید علی حسینی برگزار شد