سید علی حسینی؛ به مناسبت برگزاری مراسم تشییع مرحوم، دکتر اسلامی ندوشن در شبکه های اجتماعی رسمی خود نوشت:

نیشابور همواره محل جوشش و رویش علما، ادبا و فرهیختگانی بوده است که در طول تاریخ پر آوازه ی این ابرشهر به حیات علمی آن مانایی بخشیده اند.  این مهم موجب شده است اهالی فرهنگ و هنر نگاه متفاوت و قرابتی وصف ناپذیر به این خطه ی علم و ادب و عرفان داشته باشند، از این رو استاد بزرگ و اندیشمند گرانمایه دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن تفقد و تفکر ویژه ای نسبت به شهرنیشابور داشتند؛ این قرابت  به حدی بود که ایشان همواره نیشابور را چکیده حقیقی فرهنگ و هنر ایران زمین میدانستند.
توجه و دلدادگی اندیشمندان نسبت به این ابر شهر، وظیفه مسئولین و تصمیم گیران نیشابور بزرگ را بیش از پیش سنگین کرده است.
استاد اسلامی ندوشن بدون شک در حوزه پژوهشهای علمی،ادبی و حقوقی به اذعان همه ی صاحب نظران فرهیخته، انسانی نیک اندیش،فرزانه و کم نظیری بوده است .

چقدر خوب است مدیران و تصمیم گیران ابرشهرنیشابور از مفاخر نیشابور و سایراندیشمندان دلداده این شهر پایدار ایرانی در زمان حیات استفاده و نسبت به تکریم آن ها اقدام  نمایند.یکی از عرصه های مغفول مانده در دریای علم و هنر آن استاد، حوزه حقوق بود، استاد اسلامی ندوشن از دانش آموختگان و محققان بزرگ حوزه حقوق بین الملل بودند که کتب بسیاری را نیز، در این زمینه تالیف نموده اند.اینجانب بعنوان دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل و سالها خدمت در عرصه فرهنگ وهنر فقدان این مرد بزرگ و عاشق فرهنگ نیشابور را تسلیت و آرزوی غفران الهی برایشان دارم.روحشان شاد.

سید علی حسینی
نماینده اسبق مردم شریف نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی

منبع تصاویر: خبرگزاری مهر