یکی از خواسته های بحق مردم نیشابور بزرگ، اختصاص بودجه های عمرانیِ ملی به این شهرستان است.
بدون شک این مهم تنها با حضور مدیران بلندپایه ملی، در سطح وزرا و معاونین ورزا، در شهرستان میسر میشود.
در همین راستا، در دوره هشتم نمایندگی مردم فهیم نیشابور بزرگ، از دکتر احمدی نژاد (رئیس جمهور )،دکتر لاریجانی (رئیس مجلس )،دکتر چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران ،دکتر دانشجو (وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری )،دکتر بهبهانی (وزیر راه)،مهندس فتاح و مهندس نامجو (وزرا نیرو )مهندس نیکزاد(وزیر مسکن و شهرسازی ) دکتر صفارهرندی و دکتر حسینی (وزرا فرهنگ و ارشاد اسلامی )دکتر خلیلیان (وزیر جهاد کشاورزی )دکتر مرضیه وحید دستجردی (وزیر بهداشت ،درمان و اموزش پزشکی )، جهت حضور و بازدید از حوزه انتخابیه دعوت شد.
جای خالی حضور مدیران ملی، جهت اخذ بودجه و توجه منطقه ای و کشوری، شدیدا در خطه زر خیز، پر افتخار و بزرگ نیشابور، احساس میشود.

سید علی حسینی
مدیرکل هماهنگی و برنامه ریزی روابط دولت و مجلس و نماینده مردم فهیم نیشابور بزرگ در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی

عکس:حضور وزیر بـهداشت وقت جهت ارتـقای شبکه بهداشت به دانشکده علوم پزشکی در نیشابور، دوره هشتم مجلس شورای اسلامی