دهم آذر ماه؛ روز مجلس شورای اسلامی، مناسبتی است ویژه جهت پاسداشت فرایندی که در آن، اعتقاد عملی حاکمیت به مشارکت پذیری از مردم، در تصمیم سازی و تصمیم گیری هویدا است؛ لذا مجلس شورای اسلامی عملا تجلی بخش جمهوریت نظام بوده و هست.
در همین راستا مردم فهیم و دانای ایران اسلامی، همیشه توجه ویژه ای به این رکن و قوه مهم داشته اند و برهه زمانی های مختلف، با حضور فعال در صحنه، موجب اثربخشی مجلس شورای اسلامی شده اند.
در حوزه انتخابیه نیشابور نیز از دوره ابتدایی که وکالت مردم برعهده آقایان انصاری راد و جلالی بوده، مردم نیشابور بزرگ نشان داده اند با درایت ویژه ای فضای سیاسی-اجتماعی جامعه و حوزه انتخابیه را رصد و بهترین افراد را به مجلس میفرستند.

اما هم اینک و در این برهه زمانی تاریخی که هم مردم و هم فضای شهرستان های نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه نیازمند توجه ای ویژه تر و نگاهی متفاوت هستند، لزوم حضور دوباره در صحنه بیش از هر زمانی احساس میشود. فرزندان نیشابور بزرگ تفقدی ویژه را طلب میکنند و چشم انتظار به رسمیت شناختن و سپس حل مشکلات خود در راستای مسیر قانونی هستند.امروز بیش از هر زمان دیگری ملت؛ طالب استفاده از ظرفیت خانه ملت، برای حل مشکلاتشان هستندروز مجلس شورای اسلامی؛ گرامی باد

سید علی حسینی
نماینده اسبق مردم نیشابور بزرگ در مجلس شورای اسلامی